Pomiary instalacji elektrycznej


Wykonujemy pomiary elektryczne – odbiorcze dla Zakładu Energetycznego przed włączeniem odbiorcy do sieci. Pomiary elektryczne zakończone są protokołem pomiarowym a wszystkie pomiary i dokumentacja wykonane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.