Średnie napięcia ( do 30 kV )


  • Czynności łączeniowe na stacjach Śn

  • Przeglądy i naprawy aparatów i urządzeń Śn

  • Instalacja muf i głowic kablowych na kablach z izolacją XLPE