Pomiary natężenia oświetlenia


Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy. Natężenie oświetlenia wrażana jest w Luxach, a ich wartości dla poszczególnych stanowisk pracy zwarta jest w normie PN-EN 12464-1:2012. Przyrząd, którym dokonujemy pomiarów posiada świadectwo homologacji, a pomiarów powinno dokonywać się raz na dwa lata.