Nadzór inwestorski


Inwestycja w budowę lub rozbudowę stacji Śn i instalacji nn wymaga od inwestora wiedzy w zakresie elektroenergetycznym, tak aby wszystkie prace zostały wykonane poprawnie i zgodnie z dokumentacją. Świadczymy usługi wparcia technicznego i nadzoru nad robotami elektrycznymi ze strony inwestora. Daje mu to gwarancję poprawnego wykonania prac elektrycznych.