Analiza kosztów zużycia energii elektrycznej


Zajmujemy się analizą jakości energii elektrycznej, oraz sposobem jej wykorzystania. W celu obniżenia kosztów zużycia energii przeprowadzamy analizę jej poboru, przynależności do odpowiednich grup taryfowych, szukamy sposobów na oszczędne zarządzanie energią elektryczną.