Klient instytucjonalny


1. Pomiary instalacji elektrycznych / okresowe i odbiorcze

2. Niskie napięcia ( do 1kV )

3. Średnie napięcia ( do 30 kV )

4. Badanie dodatkowego osprzętu przeciwnarażeniowego

5. Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy

6. Analiza i optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

7. Nadzór inwestorski