Kamera termowizyjna


Usługi pomiaru temperatury za pomocą kamery termowizyjnej.
Kamera szczególnie przydatna przy przeglądach pracujących urządzeń, stacjach Śn, nn, rozdzielnicach.