Niezależnie od pomiarów elektrycznych świadczymy również usługi elektryczne w Warszawie i okolicach. Nie jest nam również obca obsługa stacji średnich napięć i stacji transformatorowych. Do naszych kompetencji należy także konserwacja i obsługa elektryczna budynków i obiektów budowlanych. W obsłudze stacji i rozdzielnic pomocna jest nam niezwykle kamera termowizyjna, dzięki której przewidujemy awarie elektryczne. Prowadzimy również usługi pomiarowe temperatury kamerą termowizyjną. Do naszych kompetencji należy również zaliczyć badanie osprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego. Na życzenie klienta możemy przeprowadzić analizę zużycia energii elektrycznej i wykonać audyt elektryczny.